شرکت دانش بنیان مگافرآور

مگاباند

مگاباند

MegaBond

توکسین بایندر موثر و پلت بایندر ویژه

مگاباند یک ترکیب با دو ویژگی منحصر به فرد پلت بایندری و توکسین بایندری می باشد . این محصول از ترکیبات آلومینوسیلیکاته با فرآوری خاص تولید می شود. مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصول پس از بررسی های دقیق در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه انتخاب شده است.

چرا مگاباند

اثرات مثبت خوراک پلت در مقایسه با خوراک مش(آردی)توسط محققان بسیاری گزارش شده است.

از مزایای خوراک پلت می توان به بهبود ضریب تبدیل غذایی، کاهش دوره پرورش، ژلاتیناسیون خوراک و به دنبال آن بهبود هضم و جذب، جلوگیری از تفکیک اجزا و مصرف انتخابی خوراک توسط دام و طیور، یکنواختی رشد، کاهش عوامل بیماری زای با  منشاء خوراک و سلامت گله اشاره کرد.

ویژگی-های-مگاباند
ویژگی-های-مگاباند

مکانیزم جذب سموم قارچی توسط مگاباند

سموم قارچی (مایکوتوکسین ها) توسط سه جنس قارچ میکروسکوپی اسپرژیلوس، پنی سیلیوم و فوزاریوم تولید می شود این قارچ ها با تخریب و تبدیل مواد غذایی مغزی جیره مایکوتوکسین ها را تولید می کنند. افلاتوکسین B1 و اکراتوکسین از مهمترین و خطرناکترین سموم قارچی شناسایی شده برای سلامت انسان و دام می باشد. این سموم در مواد اصلی جیره از قیبل دانه غلات(ذرت، گندم، جو)، کنجاله ها(تخم پنبه و سویا) و علوفه یافت می شوند. غذای دام و طیور اغلب توسط چندین قارچ آلوده می شوند و مایکوتوکسین های آن ها اثرات منفی یکدیگر را تقویت می کنند.

یکی از ارزان ترین روش های جلوگیری از اثرات منفی سموم قارچی در پرورش دام و طیور استفاده از ترکیبات توکسین بایندر (جاذب سموم) می باشد.

chart
chart

مقدار مصرف :

گاوشیری
گاو شیری :
1 تا 3 درصد کنسانتره
جوجه گوشتی
جوجه گوشتی :
0.5 تا 2 درصد کنسانتره
گوسفند و شتر
گوسفند و شتر :
1 تا 3 درصد کنسانتره
آبزیان
خوراک آبزیان :
1 تا 3 درصد کنسانتره
جهت دریافت مشاوره یا ارتباط با واحد فروش فرم زیر را پر نمایید.
تماس با ما

تحقیقات علمی انجام شده در شرکت دانش بنیان مگافراور بر روی این محصول :
تعیین مشخصات جاذب های نانو ساختار و نانو حفره بنتونیت و بررسی کارایی آن ها جهت سمیت زدایی آفلاتوکسین در شرایط برون تنی و درون تنی (مجتهی، رساله دکتری، 1392)
تاثیر فرآوری فیزیکوشیمیایی جاذب های آلومینوسیلیکاته نانوساختار بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین B1 (کیهانی یزدی، پایان نامه کارشناسی ارشد،1395)
بررسی کارایی جاذب های معدنی استان خراسان جنوبی بر سمیت زدایی آفلاتوکسین B1 در شرایط برون تنی و درون تنی (سلحشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1396)
ثبت اختراع دستگاه تعیین شاخص کیفیت فیزیک خوراکی دام و طیور (1396)
تعیین خصوصیات نمونه های بنتونیت استان خراسان جنوبی و بررسی تاثیر آن ها بر شاخص های کیفی خوراک پلت شده (محمدیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1394)
تاثیر افزودن سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور و پلت چسبان مگاباند بر کیفیت فیزیکی خوراک پلت، عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (چوپانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1398)