اثرات مفید استفاده از بنتونیت فراوری شده (مگاباند) در تغذیه طیور

بنتونیت فراوری شده(مگاباند)توانایی زیادی در جذب سموم قارچی به‌ویژه آفلاتوكسین‌ها دارند‌. بنتونیت‌سدیم و بنتونیت‌كلسیم‌، دو نوع طبیعی از بنتونیت‌ها هستند كه به‌میزان زیادی در جیره‌های دام و طیور استفاده می‌شوند‌.